Onkoplastik Meme Cerrahisi

Onkoplastik Meme Cerrahisi

Günümüzde meme kanseri tedavisinde “meme estetiği” de önemlidir. Onkoplastik meme cerrahisi, onkolojik cerrahi ve plastik cerrahi prensiplerini birlikte barındırmaktadır. Cinsel kimliğin önemli bir parçası olan “meme” uzvunda oluşan estetik kayıp, psikolojik yönden de kişiyi olumsuz etkileyebilmektedir. Bu nedenle, hem onkolojik prensipler ön planda tutularak kanser ameliyatı yapılmalı, hem de estetik bir görüntü sağlanmaya çalışılmalıdır. Onkoplastik meme cerrahisinde, “estetik bir yaklaşımla” kanseri ortadan kaldırmak hedeflenir. “Onkoplastik meme cerrahisi” alanında Rize’de görev yapan Op. Dr. Bülent Güvendi’ den bu konuda ayrıntılı bilgi alabilirsiniz.

Onkoplastik Meme Cerrahisi Nedir?

Meme kanserinde, erken evre tümörler ve lokal ileri tümörlerde sıklıkla tercih edilmektedir. Her iki memenin simetrisinin korunması veya sağlanmasıyla estetik sonuçlar elde edilir.

Kanser ameliyatı sonrasında “pozitif” etkisiyle iyileşmede büyük rol oynayan onkoplastik meme cerrahisi, ” kadınlık” hissini geri kazandırdığı için oldukça önemli bir meme kanseri cerrahisi türüdür.

Onkoplastik Meme Cerrahisi Neden Tercih Edilmeli?

Meme kanseri sebebiyle cerrahi girişim planlanıyor ve “memede kozmetik” kaygı söz konusu ise onkoplastik meme cerrahisi, sıkça tercih edilmektedir.

Meme kanser ameliyatlarının tarihçesine bakıldığında, radikal ameliyatlardan, minimal invaziv ameliyatlara doğru bir yönelme olduğunu görmekteyiz. Kadınlık hissini veren “memenin” tamamen alınması, kanser hastasının psikolojisini oldukça olumsuz yönde etkilemektedir.

Onkoplastik Meme Cerrahisinde Uygulanan Yöntemler Nelerdir?

Onkoplastik meme cerrahisinin uygulanmasında bazı yöntemlerden faydalanılmaktadır. Meme dokusunun yeniden tasarlanması için hassas ölçümler yapılır ve ameliyat şekli planlanır. İntraglandüler flebler ile memenin kendi dokusu kullanılabildiği gibi, “latissimus dorsi kas- deri flebi” gibi başka flebler yada  sentetik protezler kullanılabilmektedir.

WhatsApp chat