Gastrointestinal Sistem Hastalıkları

Gastrointestinal Sistem Hastalıkları

Vücudumuzun ana sistemlerinden birisi olan Gastrointestinal sistemimiz ağız ile anüs arasında çiğneme, sindirim, emilim ve boşaltım gibi işlemlerden sorumludur. Gastrointestinal sistemde yaşanabilecek herhangi bir problem kişinin günlük yaşantısını olumsuz etkileyebilecek düzeyde olabileceği gibi “ölüme” de götürebilmektedir. Bu nedenle, yaşamsal fonksiyonların normal düzeylerde devam ettirilebilmesi için “Gastrointestinal sistem” işleyişi ve içerisinde bulunan organlar çok önem arzetmektedir. Günümüzde birçok faktör sebebiyle meydana gelen Gastrointestinal sistemdeki hastalıkların tedavisi medikal olarak” ya da “ameliyat” ile sağlanabilmektedir. Bu ameliyatlara da Gastrointestinal sistem ameliyatı denilmektedir. Op. Dr. Bülent Güvendi tarafından Rize’de yapılan Gastrointestinal sistem ameliyatları hakkında hazırlanan bu yazıda Gastrointestinal sistem ile ilgili birçok sorunun yanıtını bulabileceksiniz.

Gastointestinal Sistem Nedir?

Ağızdan anüse kadar uzun tubüler yapı olarak ifade edilen Gastrointestinal sistem birçok organı içinde bulunduran ve aslında temel görevi “sindirim” olan bir ana sistemdir.

Bu sistem, 4 aşamadan oluşur:

Çiğneme ve yutma: Ağız- farinks seviyesinde gıdaların “mideye uygun boyutlarda” ulaşması için, yemek borusuna ulaştırılması aşamasına “çiğneme ve yutma” denmektedir.

Sindirim:Çiğneme ve yutma sonrasında mide ve ince bağırsaklarda bu gıdaların enzimler sayesinde “emilebilir düzeye kadar” parçalanması aşamasına sindirim aşaması denir.

Emilim: Sindirim sisteminde emilebilir hale gelen karbonhidrat, yağ yada protein gibi mokelüllerin, minerallerin ve vitaminlerin kan ve lenf sıvısına geçmesine emilim denir.

Boşaltım:Emilmeyen gıda artıklarının depolanması ve “anüs” sayesinde dışarıya atılması aşaması ise boşaltım işlevidir.

Sindirim Sistemi:Ağız, Farinks (yutak), Özefagus (yemek borusu), Mide,  İnce bağırsaklar,  Kalın bağırsaklar, Rektum, Anal kanal şeklindeki tübuler yapı ve bu yapı ile ilişkili; tükürük bezleri, safra kesesi, karaciğer, pankreas organlarının bütününden oluşur.

Gastrointestinal Sistemin Temel Görevleri Nelerdir?

Temel görevi “sindirim” olan Gastrointestinal sistemde birçok görevin yapıldığını görmek mümkündür. Örneğin, pankreas adı verilen sindirim sistemi organımız, sindirim için ince bağırsağa sindirim enzimlerini salgılarken öte yandan da kan şekerini düzenlemekten sorumlu insülin ve glukagon gibi hormonları da salgılamaktadır. Bu nedenle Gastrointestinal sistem, sindirim görevi haricinde organların “sindirim” faaliyetlerini yönetmek ve desteklemekten de sorumludur.

Gastrointestinal Sistem Hastalıkları Nelerdir?

Günümüzde birçok hastalığın ana merkezi “Gastrointestinal sistem”dir. Bu hastalıkların sebep olduğu diğer hastalıkların çoğu, “ana hastalık” ortadan kalktığında kendiliğinden ortadan kalkabildiği gibi “ilaç tedavileri” ile de çözümlenebiliyor. Son yıllarda sıklıkla bahsedilen Gastrointestinal sistem hastalıkları ise aşağıda yer almaktadır.

 • Reflü
 • Hazımsızlık
 • Kabızlık & Basur ( Hemoroid)
 • Makat Çatlağı
 • Kolitler
 • Pankreas İltihapları
 • Kanserler ( Mide, Barsak, Karaciğer, Pankreas ve Yemek Borusu)
 • Mide Ülseri & Kanamalar
 • Gastrit Sorunları
 • Safra Kesesi Taşı ve İltihapları gibi çeşitli Gastrointestinal sistem hastalıklarını sıklıkla görmekteyiz.

Reflü

Gastoözofagial reflü yani halk arasında genel tabirle “reflü” olarak anılan bu hastalıkta mide içeriği yani mide asidi ya da safra, yemek borusuna geri gelir. Kısa sürmesi sebebiyle genellikle reflü ilk başladığında fark edilmez. Ancak, uzun süren ve uyku esnasında tekrarlanan reflü şikayetleri “patolojik reflüyü” işaret eder ve ülserlere neden olabilir. Barret özofagusuna kadar tabloyu ilerletebilen reflü, kesinlikle tedavi edilmesi gereken hastalıklardan birisidir.

Gastrit

Mide mukozasının bir çeşit inflamasyonu olarak bilinen gastrit iki şekilde görülmektedir. Akut ya da kronik bir tabloyu önümüze seren gastrit şikayeti eğer ki ilerlerse ilk olarak erozyon sonra da ülsere sebebiyet verebilir. Helikobacter pylori bakterisinin sebep olduğu gastrit de unutulmamalıdır.

Gluten Enteropatisi (Çölyak Hastalığı)

Besinlerin sindiriminde ve emiliminde doğrudan rol oynayan ince bağırsak, kuşkusuz sindirim sistemindeki en önemli organlardan birisidir. Buğday, arpa gibi birçok gıdaya karşı hassasiyet gösteren insanlarda kansızlık, demir eksikliği, ishal ve kilo kaybı görülebilmektedir. Glutensiz diyetle beslenildiğinde bağırsaklarda oluşan harabiyetin düzelmesi söz konusudur. Diyet bırakıldığında tekrar hastalık sebebiyle bağırsaklarda ve sindirim sisteminde problemler görülmeye başlar.

İnflamatuar Barsak Hastalığı

Ülseratif Kolit ve Crohn Hastalığını içeren inflamatuar bağırsak hastalığı, son yıllarda sıklıkla görülen sindirim sistemi hastalıklarındandır. Nedeni tam olarak bilinmeyen Crohn hastalığı, genellikle ince barsaklarda ve kalın bağırsaklarda görülür ama sindirim sisteminde ağızdan makata kadar herhangi bir yerde etkili olabilir. Ülseratif kolit adından da anlaşılacağı gibi kalın barsağın hastalığıdır.

Gastrointestinal Sistem Ameliyatları Nelerdir?

Günümüzde Gastrointestinal sistem hastalıklarının tanı ve tedavisinde tıbbi gelişmelere eşlik eden birçok gelişme söz konusudur. Gastroskopi başta olmak üzere kolonoskopi ve endoskopik girişimlerin varlığı sayesinde bugün organların “direkt” olarak içinin görüntülenmesi ve örnek alınabilmesi oldukça kolaylaşmıştır. Ayrıca birçok Gastrointestinal sistem hastalığının endoskopik tedavisinin yapılması mümkün hale gelmiştir. Günümüzde sıklıkla yapılan Gastrointestinal sistem ameliyatları aşağıda listelenmiştir.

Üst Gastrointestinal Cerrahi

 • Reflü
 • Mide ülserleri ve komplikasyonlarının tedavileri
 • Midedeki iyi ya da kötü huylu oluşumlar ( tümör vb.)
 • Özafagus ameliyatları
 • Safra kesesi taşı ve iltihapları

gibi çeşitli hastalıkların ameliyatı üst Gastrointestinal Cerrahi bölümüne dahildir.

Alt Gastrointestinal Sistem Cerrahisi (Kolorektal Cerrahi)

Kalın bağırsak ve anal kanalda yer alan, cerrahi gerektiren hastalıklarla ilgili bölüme Alt Gastrointestinal Sistem Cerrahisi denir. Tümoral oluşumlara bağlı bağırsak ameliyatları, hemoroid, anal fissür ve fistül gibi hastalıklar sayılabilir.

Gastrointestinal Sistem Ameliyatları İçin Op. Dr. Bülent Güvendi Sizi Bekliyor!

Safra kesesi taşı ve iltihaplanması başta olmak üzere birçok Gastrointestinal Sistem hastalığının tedavisini gerçekleştiren Op. Dr. Bülent Güvendi Rize’de hizmet vermektedir. Siz de Gastrointestinal sistem ameliyatları hakkında bilgi almak yada ameliyat randevusu almak için Op. Dr. Bülent Güvendi’yi arayabilirsiniz.

WhatsApp chat